Virker fødeepiduralen alltid?

  • 8 av 10 kvinner som får fødeepidural vil oppnå utmerket smertelindring innen 30 min. Epidural smertelindring kan fortsette gjennom hele fødselen.
  • 2 av 10 kvinner som får fødeepidural vil ikke oppnå tilfredsstillende smertelindring av denne. Iblant kan prosedyren gjøres på ny.